piątek, 18 grudnia 2009

Budżet USA

14,7 mld doi. oznaczało brak pokrycia na sumę 5,3 mld doi.27 De-
ficyt bilansu handlowego krajów słabo rozwiniętych dla 1975 r.
został oceniony w 1968 r. przez II Konferencję ONZ dla spraw
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) na 17—26 mld doi. (w doi. z 1970 r.)
IjZmiany cen na rynku światowym w latach 1971—1975 wpły-
nęły na kształtowanie się bilansu handlowego krajów słabo roz-
winiętych: kraje naftowe uzyskały w 1974 r. nadwyżkę w kwo-
cie 67 mld doi., a w 1975 r. — ok. 40 mld doi.; natomiast kraje
nienaftowe miały w 1974 r. deficyt w kwocie 30,6 mld doi.,
a w 1975 r. — ok. 45 mld doi. Razem więc w 1974 r. nadwyżka kredytowa bgż

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz