piątek, 18 grudnia 2009

Przyśpieszenie kredytów studenckich.

I Pewną rolę w przyspieszeniu rozwoju ekonomicznego państw
słabo rozwiniętych i w procesie ich uniezależnienia się od zagranicy odegrać mogą zawierane między nimi porozumienia integracyjne, mające na celu zwiększenie samodzielności gospodarczej zintegrowanych regionów przez intensyfikację wzajemnej
wymiany i poprawę bilansu płatniczego państw członkowskich kredytu studenckiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz