piątek, 18 grudnia 2009

Polityka zagraniczna

Kredyt polityki zagranicznej. W postanowieniach układu o wL
[emnym bezpieczeństwie" podkreśla się, że (Rozdział 511)"^) Nie
łokaże się żadnej pomocy gospodarczej... jeżeli otrzymujące po-
moc kraje nie zgodzą się... na wypełnienie zobowiązań wojsko-
wych, które wzięły na siebie na podstawie wielostronnych i dwu-
l stronnych umów lub porozumień, podpisanych przez Stany Zjed-
|ioczone... b) Nie okaże się żadnej pomocy gospodarczej i tech-
nicznej jakiemukolwiek narodowi... jeżeli taka pomoc nie zwięk-
sza bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych"2fl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz