piątek, 18 grudnia 2009

Lata sześćdziesiąte w Polskiej gospodarce

Sę fuanoscx, a wiatacn sześćdziesiątych kredytów studenckich w Polsce — 2 doł. Nieprzypad-
[Iowo też nastąpił wzrost zainteresowania Indiami ze strony USA
^okresie chińsko-indyjskiego kryzysu politycznego. W 1961 r.
~§r Zjednoczone powołały „Konsorcjum Pomocy dla Indii",
|deklarując pomoc w nie spotykanych poprzednio rozmiarach82.
I Trzeba też wziąć pod uwagę, że w ogólnej sumie pomocy ame-
rykańskiej udzielonej krajom słabo rozwiniętym co najmniej 1/3
stanowiła pomoc wojskowa. Stąd też głównymi beneficjentami
tej „pomocy" były od 1945 r. do 1960 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz