piątek, 18 grudnia 2009

Szczerość w polityce

Z dużą dozą szczerości pisze się w zachodniej literaturze ekonomicznej i głosi przez usta polityków, że „pomoc ekonomiczna dla
krajów mniej rozwiniętych jest orężem przeciw komunizmowi"30.
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że pomoc ta nie ma dość dużego wpływu na stanowisko ludności czy rządów krajów gospodarczo słabo rozwiniętych, by skłonić je do wybrania niesocjalistycznej drogi rozwoju. Efektywna pomoc wynosi .skromny procent dochodu narodowego krajów gospodarczo słabo rozwiniętych; średnio nie osiąga bowiem 2%, a w takich państwach jak
Ibrtl ctnnnwiła do 1960 r. nie więcej niż 1 doi. rocznie na kredyt studenckmi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz