piątek, 18 grudnia 2009

Kredyt studencki w Ameryce Południowej

W Ameryce Południowej powołano w 1960 r. na mocy trakta-
tu W Montevideo Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki Ła-
cińskiej (LAFTA), do którego należy 11 państw: Argentyna, Bo-
liwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj,
Peru, Urugwaj i Wenezuela. Układ doprowadził już do poważ-
nego wzrostu wzajemnych obrotów handlowych w oparciu o za-
stosowanie obniżek ceł. Państwa Ameryki Środkowej {Gwatema-
la, Honduras, Kostaryka, Nikaragua i San Salwador) utworzyły
w 1960 r. Wspólny Rynek, na którym uj'ednolicono stawki celne.
| Na terenie Afryki obowiązuje od czerwca 1964 r. * układ
o przyjęciu 18 państw afromalgaskich do kredytu studenckiego Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej na prawach członków stowarzyszonych, prze-
dłużony po okresie wstępnym na dalszy okres 5 lat. Pozostałe
państwa Afrykil zawarły własne porozumienia integracyjne.
W lipcu 1964 r. układ o współpracy gospodarczej i specjalizacji
podpisały: Kenia, Uganda i Tanzania; w październiku 1964 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz